Velkommen til Chubb Claim Centre for American Express

For å melde en skade trenger du:

  • Dine detaljer gjør at Chubb kan bekrefte kravet ditt. Du må ha en e-postadresse for å melde en skade.
  • Kontaktinformasjon gir Chubb mulighet til å holde deg oppdatert om din skade eller kontakte deg for ytterligere informasjoner om dette er nødvendig.
  • Andre dokumenter varierer i henhold til type krav, men alle relevante kvitteringer, fotografier eller pristilbud må legges ved nettskjemaet for å fremskynde vurderingen. Vær klar over at når du har sendt inn kravet, vil Chubb ta kontakt med deg dersom vi trenger flere tilleggsdokumenter. Alle dokumenter må være tydelige og lesbare.
  • Informasjon om mottaker av betaling gjør at Chubb raskt kan sende godkjente betalinger.

La oss komme i gang

Gjennom American Express Claim Centre kan du starte behandlingen av kravet ditt på nettet, få bekreftelse på at kravet er mottatt umiddelbart, redusere tiden prosessen tar og få statusoppdateringer. Du må ha en e-postadresse for å fremsette et krav.


INNEN DU STARTER

Tidsgrense

Du må gjennomføre opprettelsen i en økt. Det er ikke mulig å lagre underveis og komme tilbake. Det er ingen tidsfrist for å fylle ut hver side på portalen, men man blir automatisk logget ut etter 20 minutters inaktivitet og data man har tastet inn går tapt. For å ungå dette skal man ikke la en side stå urørt i mer enn 20 minutter uten for eksempel et enkelt klikk i en av feltene.

Kun en økt

Du må fullføre registreringen i en økt. Hvis du ikke har alle dokumentene eller nok tid, kan du be om et PDF skjema/skademelding.

Send idag

Du bør svare på alle spørsmålene så utfyllende som mulig. Selvom du mangler supplerende informasjon er det en fordel å anmelde skaden i dag så vi kan starte prosessen. Supplerende informasjon kan innsendes senere.

/amex/no-no/welcome.aspx Norge Looks like there is already an active session open. Restart all over again?

Er du sikker på at du vil forlate?

Notere: Hvis du fortsetter, Chubb Claim Centre kan ikke lagre svarene eller søknad for senere bruk.

Hvorfor drar du denne påstanden? Gi oss beskjed.

Økten er i ferd med å utløpe.

Du vil bli logget ut i

2 minutter

Hvordan var din opplevelse

(Klikk på en. Takk!)

Eventuelle kommentarer eller forslag?

Velkommen til
Chubb Claim Centre for American Express